Privacy Policy / Условия за Ползване

proveriadvokat.com е онлайн система за свободно споделяне на лични преживявания и възгледи под формата на текстови коментари и оценки.

С публикуването на тестове, Вие давате съгласието тези текстове да бъдат достъпни за всички потребители и гости на сайта, като proveriadvokat.com не носи отговорност нито за съдържанието им, нито за нанесени Ви щети от страна на други потребители или гости на сайта.

За ползването на портала не е необходима регистрация. За изказване на мнения в секцията Мнения и коментари на proveriadvokat.com регистрацията не е задължителна, но с цел проверка достоверността на направените изявления се изисква да въведете собствено име, фамилия, валиден адрес на електронна поща.

Всеки потребител на proveriadvokat.com е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от proveriadvokat.com.

Собствениците на този сайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от proveriadvokat.com. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в proveriadvokat.com.

Забранява се качването на следните видове коментари и мнения във форумите:

a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
в) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от proveriadvokat.com
г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

При изказване на мнение в proveriadvokat.com потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от собствениците на proveriadvokat.com, като за това не се дължи възнаграждение на автора.

Администраторите на сайта имат правото да променят или изтриват публикувани от потребителите материали.

Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от proveriadvokat.com без изрично писмено позволение от представители на proveriadvokat.com.

Услугата, която Ви предоставяме е безплатна.

proveriadvokat.com има право да поставя на страниците на сайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя.
proveriadvokat.com не контролира тези cookies.

proveriadvokat.com може да изпраща cookies и проследяващи файлове, да засича и съхранява IP адреси на посетителите на сайта.

Екипът на proveriadvokat.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.
Екипът на proveriadvokat.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в proveriadvokat.com.

Чрез публикуване на коментар/мнение Вие се съгласявате, че:

1. Сайтът proveriadvokat.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

2. Коментарите на proveriadvokat.com, изразяват личното мнение на коментиращия и са без подкрепата на администрацията на сайта proveriadvokat.com.

3. Всеки потребител е длъжен да спазва добрият тон и да се въздържа от обиди и нецензурни квалификации спрямо трети лица.

4. Вашият е-майл няма да бъде публикуван, както и използван за каквито и да било цели.

 

 

Реклама